vene 23.02.2015 beauty

Što je kirurgija šake?

Kirurgija šake predstavlja dio plastično-rekonstruktivne kirurgije, koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti i ozljeda šake. U navedeno područje spada prvenstveno kirurško liječenje brojnih kompresivnih neuropatija šake i gornjeg ekstremiteta kao što su sindrom karpalnog i kubitalnog kanala, liječenje benignih i malignih tumora šake (ganglion ciste), liječenje ozljeda i bolesti tetiva (škljocajući prst), kirurško liječenje bolesti kao Dupuytrenova kontraktura šake, liječenje reumatoidne šake, liječenje kongenitalnih anomalija šake kao sindaktilija ili polidaktilija...

Kada se zahvat primjenjuje?

50% svih ozljeda čovjeka čine ozljede šake. Ozljede zahvaćaju nekoliko struktura, tj. kožu, tetive, kosti, živce i žile, te je potrebno svaku strukturu idealno rekonstruirati kako bi se uspostavila dobra funkcija šake.

Oporavak

Oporavak ovisi o metodi, tj. zahvatu . Tijekom oporavka pacijentima se preporučaju tretmani fizikalne medicine i rehabilitacije u sklopu Aritherinog Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.