vene 23.02.2015 beauty

dubrovnik banner

Fizikalna terapija i rehabilitacija u našoj Specijalnoj bolnici obuhvaća postupke prevencije i unapređenja zdravlja, liječenja i rehabilitacije osoba s oštećenjima i bolestima mišićno – koštanog, živčanog i krvožilnog sustava. Najmoderniji aparati renomiranih svjetskih proizvođača, te visoko educirani fizioterapeutski tim u suradnji sa liječnicima različitih specijalnosti, omogućuju vrhunske rezultate fizikalne terapije i rehabilitacije i osnovni su preduvjet za njezino kvalitetno provođenje.

Posebnosti Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Specijalne bolnice Arithera:

 • 15 godina iskustva i vrhunski rezultati liječenja profilirali su nas u vodeću medicinsku ustanovu za fizikalnu medicini i rehabilitaciju u Zagrebu i regiji
 • preko 70 000 pacijenata, 140 000 specijalističkih pregleda, 2 000 000 fizikalnih procedura
 • individualan pristup, individualni termini
 • vrhunski medicinski tim specijalista ( spec. fizijatri, ortopedi, kirurzi, neurokirurzi )
 • monitoring liječnika specijalista i iz drugih specijalnosti
 • ekskluzivno uređen ambijent
 • najmodernija medicinska oprema
 • jedini preljevni bazen u RH sa automatskim čišćenjem prema standardima EU, opremljen uređajem za protustrujno plivanje
 • napredna tehnologija i metodologija te stručnost medicinskog kadra osiguravaju izvanredne rezultate rehabilitacije u minimalnom vremenu

U Specijalnoj bolnici Arithera rade visokoobrazovani fizioterapeuti, koji se konstantno educiraju o novim spoznajama i dostignućima na području fizikalne terapije i rehabilitacije u vidu specijaliziranih tečajeva, manualnih tehnika i koncepta, stručnih predavanja i radionica. Oni su kvalificirani za provođenje procjene bolesnikovog stanja, u suradnji sa liječnikom specijalistom, planiraju tijek terapije i postupaka, provode terapiju u vidu individualnih ili grupnih vježbi, raznih fizikalnih procedura, kao i vježbi u bazenu, kako bi Vaša rehabilitacija u najkraćem mogućem vremenu osigurala najkvalitetnije rezultate. Dio njihovog posla je i procjenjivanje terapijskih učinaka, rad na prevenciji pojave mogućih oštećenja, kao i edukaciji pacijenata po završetku rehabilitacije, o tome kako spriječiti bolove, kako se pravilno držati i kretati, te kako prilagoditi aktivnosti i uređenje okruženja za lakšu svakodnevnicu.

Cilj tima fizikalne medicine u našoj Specijalnoj bolnici je vratiti pacijentu optimalnu funkciju, koju je imao prije bolesti ili ozljede, te osigurati što brži povratak aktivnostima svakodnevnog života, kroz neke od naših programa fizikalne terapije i rehabilitacije:

 • preoperativna rehabilitacija
 • postoperativna rehabilitacija
 • fizikalna terapija kroničnih degenerativnih bolesti i bolnih sindroma
 • fizikalna terapija akutnih bolnih stanja
 • fizikalna terapija kod neuroloških stanja i oštećenja perifernih živaca
 • fizikalna terapija sportskih ozljeda