vene 23.02.2015 beauty

Ambulantna rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika je proces osposobljavanja srčanih bolesnika za obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti, a sastoji se od individualnih ili grupnih programa. Težište stavljamo na individualne programe koji uključuju:

 • medicinsku dijagnostiku postojećeg stanja,
 • tjelesni trening,
 • redukciju čimbenika rizika,
 • edukaciju i savjetovanje

Tjelesni trening prilagođava se svakom pacijentu ponaosob i sadrži slijedeće aktivnosti:

 • vježbe disanja
 • programiranu tjelovježbu
 • vožnju biciklom
 • hidrokineziterapiju (vježbe u bazenu) i dr.

Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika zahtijeva timski rad liječnika različitih specijalnosti, fizioterapeuta i medicinskih sestara.

Ambulantnu rehabilitaciju kardiovaskularnih pacijenata provodimo kod:

 • osoba koje su preboljele infarkt srca
 • osoba kojima je operirano srce (nakon revaskularizacije, zamjene zalistaka, ugradnje stenta)
 • osoba sa stabilnom anginom pektoris
 • visoko rizičnih osoba ( osobe sa visokim krvnim tlakom, prekomjernom tjelesnom težinom, povišenim vrijednostima masnoće- kolesterola u krvi i kao i mokraćne kiseline, osobe izložene stresu)