vene 23.02.2015 beauty

header za facebook ORTOPEDIJA 07 08 2019

Ivan Karlak banner 1200x628pixela NEW

Koriste se najsuvremeniji ugradbeni materijali (titanski i keramički) najboljih proizvođača na svijetu. Ugradbeni materijali su najčešće bescementnog tipa ali se ugrađuju i oni koji se fiksiraju koštanim cementom ovisno o medicinskoj indikaciji. Anestezija je najčešće epiduralna ali prema želji pacijenta i medicinskim indikacijama može biti i opća.

Pri načinu ugradnje ističemo da se minimalno invazivno pristupa tako da su postoperacijski ožiljci minimalni. Kod primarne ugradnje implantata operacija od početka do kraja traje najviše 60 minuta, a često i kraće. Rehabilitacija počinje odmah poslije operativnog zahvata još u krevetu, a ustajanje  uz asistenciju fizioterapeuta i kontrolu operatera se najčešće događa već 12 sati nakon zahvata. Dren se odstranjuje nakon 24 do 48 sati što je individualno. Hospitalizacija traje 2, a najviše 3 dana.

Kompletan rehabilitacijski postupak se završava u periodu od 4 do 6 tjedana nakon čega operirana osoba biva potpuno osposobljena za normalni život i kretanje. 

Arithera Specijalna Bolnica  1
Arithera Specijalna Bolnica  2