vene 23.02.2015 beauty

U suvremenim operacijskim salama Specijalne bolnice Arithera izvode se rekonstrukcije ligamenata, artroskopske operacije (koljena, stopala, lakta, ramena i šake) te operacije ugradnje endoproteza velikih zglobova (parcijalne i totalne proteze koljena , kuka i ramena).Ugrađujemo samo visokokvalitetne proteze najpoznatijih svjetskih proizvođača čime pacijent dobiva dodatnu sigurnost i garanciju uspješnosti zahvata. Kombinacija ovih zahvata sa postoperacijskim i rehabilitacijskim programima fizikalne medicine i rehabilitacije prema visokim Aritherinim standardima, iznimno unaprjeđuje konačne rezultate liječenja. Pacijenti sa ugrađenim totalnim endoprotezama koljena ili kuka u SB Arithera na dar dobivaju 50% popusta na visokokvalitetnu fizioterapiju koja se provodi prema individualno koncipiranom programu u Centru za rehabilitaciju u Petrovoj 128.

Opširnije