vene 23.02.2015 beauty

Poznat vam je scenarij: zabolila su vas leđa →
→ poslani ste na fizikalnu → bolovi nisu prošli →
→ učinili ste MR → utvrđena je hernija diska →
→ operiran vam je disk → bolovi nisu prošli →
→ učinjena je fiksacija diska → bolovi i dalje traju...

Rješenje je ugradnja umjetnog diska!Opširnije