vene 23.02.2015 beauty

dubrovnik banner

HZZO usluge

U SB Arithera sa uputnicom HZZO-a možete obaviti slijedeće zdravstvene usluge:
  • Specijalistički pregled fizijatra
  • Specijalistički pregled ortopeda
  • Fizikalna terapija i rehabilitacija
  • Kardiološke pretrage: ultrazvuk srca, holter EKG-a, ergometrija
Zbog malog broja ugovorenih procedura sa HZZO-om, moguće su liste čekanja.