vene 23.02.2015 beauty

dubrovnik banner

2009. godine dobili smo certifikat ISO 9001:2008 od internacionalne tvrtke Bureau Veritas.

Poliklinika Arithera ISO 9001 Certifikat

Politika kvalitete

Inzistiramo na visokim standardima kvalitete naših medicinskih usluga i prostora u kojima se usluga odvija i kontinuirano radimo na poboljšanjima. Implementacija, održavanje i razvoj sustava upravljanja kvalitetom koji se temelji na normi ISO 9001:2008 i uputama za uporabu te norme na području zdravstvenih usluga CEN /S 15 224 :2005 i IWA 1:2005. doprinosi tomu da naša zdravstvena usluga svojom kvalitetom i učinkovitošću unaprjeđuje zdravlje korisnika, štedi im vrijeme i novac i općenito doprinosi boljoj kvaliteti života.

Upravljanje kvalitetom je trajan proces, koji obuhvaća čitavu Specijalnu bolnicu i sve funkcije u njoj. Stoga je postizanje i unapređivanje kvalitete moguće samo uz sudjelovanje svakog zaposlenog primjereno njegovoj funkciji i poslu. U tu svrhu Uprava Specijalne bolnice Arithera stalno potiče timski rad, kreativnost, inicijativu i odgovornost svih zaposlenih, te osigurava sredstva za njihovo stalno obrazovanje.

Polazeći od opredjeljenja da je kvaliteta strateški zadatak i odgovornost Uprave, Uprava temeljem politike kvalitete definira godišnje ciljeve kvalitete i nadzire njihovo provođenje. U svim procesima Specijalne bolnice Arithera razvijaju se postupci preventive i stalnog unapređenja kvalitete poslovanja. Obaveza poslovodstva je upoznati sve djelatnike Specijalne bolnice s politikom i ciljevima sustava upravljanja kvalitetom, a obaveza svakog djelatnika je da svojim djelovanjem trajno pridonosi unapređenju i poboljšanju kvalitete.

Predstavnik Uprave i voditelj time za upravljanje kvalitetom:

Arijana Hegediš Došen, ravnateljica

Specijalna bolnica Arithera u procesu je certificiranja za HALAL certifikat.