vene 23.02.2015 beauty

dubrovnik banner

pregled dj kukova

Pregled i ultrazvuk dječjih kukova izvrsna je i pouzdana metoda za rano otkrivanje poremećaja u razvoju kukova djece i preporuča se za svu djecu novorođenačke i dojenačke dobi. Pregled je najbolje učiniti u dobi djeteta od 4 do 8 tjedana starosti, a svakako do kraja trećeg mjeseca života.

Što je razvojni poremećaj kukova?

Razvojni poremećaj kukova predstavlja odstupanje od normalnog oblikovanja čašice i glavice dječjeg kuka, a očituje se različitim stupnjem nepravilnosti zgloba kuka, od pliće čašice do djelomičnog ili potpunog izlaska glavice kuka iz čašice.

Važnost ranog otkrivanja razvojnog poremećaja kuka kod djece nalazi se u činjenici da se ranim otkrivanjem bolesti može brzo započeti s liječenjem koje je manje agresivno i dovodi do potpunog izliječenja, dok se zakašnjelim otkrivanjem bolesti dijete izlaže dugotrajnom liječenju koje često zahtjeva operacije na kuku i ostavlja trajne posljedice za dijete, poput skraćenja noge, šepanja i ubrzanog oštećenja zgloba.

Učestalost razvojnog poremećaja kukova iznosi između 2 i 4%, češća je u bijelaca te slavenskih naroda. Također, učestalost je češća kod ženske djece. Češće je zahvaćen lijevi kuk, a u 40% slučajeva zahvaćena su oba kuka. Postoje rizični faktori za nastanak razvojnog poremećaja kukova, od kojih su najvažniji stav zadkom pri porodu, smanjena količina plodne vode, blizanačka trudnoća. Također, ako je u bližoj obitelji djeteta (otac, majka, braća i sestre) netko imao razvojni poremećaj kukova veća je vjerojatnost pojave bolesti kod djeteta.

Što obuhvaća pregled kukova kod djece?

Klinički pregled novorođenačkih i dojenačkih kukova obuhvaća izvođenje specifičnih kliničkih testova kojima se utvrđuje poremećaj razvoja i stabilnosti kuka te odstupanje od normalnih anatomskih odnosa u kuku. Uspoređuje se duljina nogu, opseg pokreta u kukovima, dominantno kretnja abdukcije, tj. otvaranja bedra jer nam ograničenje te kretnje ukazuje na mogućnost bolesnog kuka koji treba liječenje, zatim odnosi pokreta među kukovima, ali i pokreti svakog kuka u odnosu na trup.

Neizostavni dio pregleda dječjih kukova čini ultrazvuk koji predstavlja točnu i brzu metodu za konačnu potvrdu dijagnoze. Pretraga je potpuno bezbolna za dijete i nema štetnog zračenja. Ultrazvukom se može prikazati detaljan odnos glavice i čašice kuka te izmjeriti i najmanja odstupanja od normalnih anatomskih odnosa.

Na kraju pregleda roditelji će dobiti upute kako izvoditi vježbe za kukove te odgovore na sva pitanja o motoričkom razvoju djeteta.

Cilj kliničkog pregleda i ultrazvuka dječjih kukova je otkriti razvojni poremećaj kukova u najranijoj dobi djeteta. Otkrivanje bolesti do kraja trećeg mjeseca života zahtjeva manje agresivno liječenje i daje puno bolje razultate.