vene 23.02.2015 beauty

dubrovnik banner

Vidi i: EDUKACIJA EDUKATORA I PRENOŠENJE ZNANJA U SPECIJALNOJ BOLNICI ARITHERA

Zajedno do EU fondova - STRUKTURNI FONDOVI              

Suvremeni pristup liječenju, moderni prostori, educirani liječnici i usluga koja imponira , usredotočenost  na kapitalna ulaganja, nabava najmodernije opreme, ulaganje u znanje,  razvoj novih i povećanje razine kvalitete postojećih usluga – sve su to odlike poslovanja i temeljne vrijednosti Specijalne bolnice Arithera.

Dugoročni cilj Specijalne bolnice Arithera jest ostati uvaženi pružatelj zdravstvenih usluga na tržištu EU koristeći se pritom najsuvremenijim znanstvenim i tehnološkim dostignućima. Put prema navedenom bolnica ostvaruje i korištenjem sredstava iz EU fondova. Posljednjih godina, SB Arithera je ostvarila potpore prijavom na sljedeće natječaje:

 • Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
 • ESIF mali zajam

Tijekom 2020. godine, Specijalna bolnica Arithera će osim optimizacije vlastitih poslovnih procesa i dodatnog unaprjeđenja znanja i vještina djelatnika u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva, provoditi i Program prevencije, a sa svrhom povećanja znanja i svjesnosti građana RH o važnosti prevencije bolesti lokomotornog sustava, melanoma, bolesti kralježnice, moždanog udara te bolesti krvnih žila.

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 2

U Specijalnoj bolnici Arithera kao i na području čitave RH, zabilježen je velik broj pacijenata s bolestima lokomotornog sustava, melanomima, bolestima kralježnice, moždanog udara te bolestima krvnih žila. Najveći broj pacijenata bolnici se javlja kad je bolest već u poodmakloj fazi. Sve ovo proizlazi iz nedostatne informiranosti građana RH o navedenim bolestima.

Budući da pacijenti nisu svjesni bolesti i javljaju se u poodmakloj fazi, bolesti najčešće nije moguće u potpunosti izlječiti već samo utjecati na smanjenje negativnih posljedica. U zdravstveni sustav na dnevnoj bazi ulazi sve veći broj oboljelih i to s dijagnozom koja zahtijeva sekundarnu zdravstvenu zaštitu što dovodi do dodatne opterećenosti sustava. Loši zdravstveni pokazatelji dovode do manjeg sudjelovanja radno sposobnog stanovništva na tržištu rada i uzrok su socio-ekonomske deprivacije u RH. Na razini RH kao posljedicu imamo standardiziranu stopu smrtnosti koja je veća od europskog prosjeka.

Da bi doprinijeli povećanju svijesti građana o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, prebacivanju fokusa s liječenja posljedica na prevenciju uzroka odnosno rizika bolesti, smanjenju obolijevanja, boljim zdravstvenim pokazateljima stanovništva RH, rasterećenju sustava sekundarne zdravstvene zaštite, uštedama u zdravstvenom sustavu, većem sudjelovanju radno sposobnog stanovništva na tržištu rada te smanjenju stope smrtnosti u RH provodimo Program prevencije bolesti.

 

Projekt je usklađen sa sljedećim strateškim dokumentima:

 1. Europa2020 - prioriteti uključivog razvoja;
 2. Sporazum o partnerstvu za Hrvatsku za razdoblje 2014.– 2020 - prioritet koji se odnosi na poboljšanje zdravstvenih usluga na ekonomičan i učinkovit način;
 3. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - specifični cilj 9.IV.1;
 4. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.– 2020. - Prioritet 6, Mjera 6.2. Poticanje preventivnih aktivnosti u svim područjima zdravstvene zaštite;
 5. Nacionalni program reformi 2017 - mjera Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi;
 6. Strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. - mjera unaprjeđenja prevencije profesionalnih oboljenja radi suzbijanja postojećih i novih rizika.

 

Uz poduzete  marketinške aktivnosti, tijekom provedbe ovog projekta,  200 građana dobiti će besplatne specijalističke i dijagnostičke preglede, održati ćemo projektne radionice i podijeliti priručnike o prevenciji i liječenju bolesti lokomotornog sustava, krvnih žila, melanoma i moždanog udara.

Glavna poruka kampanje je „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“.

Kroz kreativna rješenja upoznali smo opću javnost kako stil života može utjecati na pojavu i razvoj određenih bolesti i koje opasnosti postoje od neliječenja bolesti, a kroz apel „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“ osvještavamo nužnost redovitih liječničkih pregleda u cilju spriječavanja nastanka i razvoja bolesti.

 

Priručnik o prevenciji i liječenju

pdf 1

Video spotovi:

Oglasi za tisak:

pdf 1 pdf 1 pdf 1

 

 

Radijski spotovi:

 

OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA KROZ INFORMATIZACIJU SPECIJALNE BOLNICE ARITHERA

Naziv projekta: “Optimizacija poslovnih procesa kroz informatizaciju Specijalne bolnice Arithera”
Ukupna vrijednost projekta: 322.037,98 kn
Prihvatljivi troškovi: 321.715,98 kn
EU sufinanciranje: 209.115,38 kn
Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2019. – lipanj 2020.

Kratak opis projekta: Provedbom projetka “Optimizacija poslovnih procesa kroz informatizaciju specijalne bolnice Arithera”, Specijalna bolnica Arithera je optimizirala poslovne procese implementacijom bolničkog informacijskog sustava u specijalnu bolnicu Arithera te nabavila računala  za potrebe korištenja istog. Osim toga, zaposlenici su se educirali o načinu korištenja implementiranog bolničkog informacijskog sustava. Realizacija projekta doprinijela je jačanju tržišne pozicije te većoj konkurentnosti i učinkovitosti specijalne bolnice Arithera.

Ciljevi projekta:

 1. Razvoj i implementacija bolničkog informacijskog sustava
 2. Nabavljena računala za potrebe korištenja bolničkog informacijskog sustava
 3. Edukacija zaposlenika o načinu korištenja bolničkog informacijskog sustava

Rezultati projekta:

 1. Optimizacija 17 poslovnih procesa
 2. Učinkovitije korištenje radnog vremena
 3. Porast broja pruženih usluga
 4. Povećanje efikasnosti poslovanja
 5. Povećanje poslovnih prihoda

Status projekta: Sve projektne aktivnosti su završene.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kontakt osoba za više informacija – Arijana Hegediš Došen

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel.: +385 1 23 04 074

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Svi osobni podaci koji se koriste putem ove e-mail adrese koriste se isključio u svrhu poslovne komunikacije i suradnje koju Vaša organizacija ima sa Specijalnom bolnicom Arithera. Podaci se čuvaju u adresaru Specijalne bolnice Arithera i ne dijele se s trećim stranama.

Sa svim osobnim podacima postupa se povjerljivo i u skladu sa zahtjevima Opće Uredbe (EU) 2016/679 i važećom regulativom Republike Hrvatske.

Za sve informacije vezano za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Razmjena informacija putem elektroničke pošte je bez garancije. Zaključivanje pravnih poslova putem ovog medija nije dozvoljeno. Ova poruka može sadržati povjerljive i/ili povlaštene informacije. Ukoliko ova poruka nije naslovljena Vama, ovim putem Vas obavještavamo da je svako otkrivanje, kopiranje, distribucija ili poduzimanje bilo kakvih aktivnosti u vezi s njezinim sadržajem strogo zabranjeno i može biti nezakonito. Ukoliko ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da nas odmah obavijestite tako da odgovorite na ovu poruku, a zatim je izbrišite iz svog sustava.

 

EDUKACIJA EDUKATORA I PRENOŠENJE ZNANJA U SPECIJALNOJ BOLNICI ARITHERA

Naziv projekta: EDUKACIJA EDUKATORA I PRENOŠENJE ZNANJA U SPECIJALNOJ BOLNICI ARITHERA

Ukupna vrijednost projekta: 783.351,21 kn

Prihvatljivi troškovi: 783.351,21 kn

EU sufinanciranje: u potpunosti

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2019. - svibanj 2021.

 

KRATAK OPIS PROJEKTA:

U Specijalnoj bolnici Arithera (SBA), kao i na području čitave RH, nedostatna je dodatna educiranost zdravstvenih djelatnika o promociji zdravlja i prevenciji bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva u obliku specijaliziranih programa i radionica za cjeloživotno učenje.

Uzroci su sljedeći:

 1. Nedostatan broj edukacija u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva na području RH;
 2. Nedostatno prenošenje znanja i vještina među zdravstvenim djelatnicima;
 3. Nedostatan broj tiskanih i digitalnih materijala iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva koji bi koristili zdravstvenim djelatnicima koji nisu pohađali edukacije, ali i zainteresiranoj javnosti.

OPIS KLJUČNOGA PROBLEMA:

Nedostatno nadograđivanje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika SBA u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva.

OPIS POSLJEDICA: Budući da zdravstveni djelatnici SBA u nedostatnoj mjeri nadograđuju znanja i vještine u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva, oni svojim pacijentima pružaju prvenstveno usluge koje se odnose na liječenje posljedica bolesti. Osim prenošenja znanja o promociji zdravlja pacijentima, izostaje i prenošenje stečenih znanja na ostale zdravstvene djelatnike SBA. Na taj način u preopterećeni zdravstveni sustav na dnevnoj bazi ulazi sve veći broj oboljelih i to sa dijagnozom koja zahtijeva sekundarnu zdravstvenu zaštitu što dovodi do dodatne opterećenosti sustava. Loši zdravstveni pokazatelji dovode do manjeg sudjelovanja radno sposobnog stanovništva na tržištu rada i uzrok su socio-ekonomske deprivacije u Republici Hrvatskoj. Na razini RH kao posljedicu imamo standardiziranu stopu smrtnosti koja je veća od europskog prosjeka.

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Doprinijeti unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u promociji zdravlja i prevenciji bolesti u RH kako bi se poboljšali pokazatelji zdravstvene zaštite stanovništva s manjom količinom izostanaka s radnog mjesta i prebacio fokus s liječenja posljedica bolesti na prevenciju uzroka/rizika bolesti provedbom edukacije edukatora u SBA.

SVRHA PROJEKTA: Unaprijediti znanja i vještine 50 djelatnika SBA edukacijama edukatora te radionicama za prenošenje znanja u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva. Provedbom projekta bit će ostvarena 4 rezultata. 4 zdravstvena djelatnika završit će edukacije edukatora u području prevencije bolesti srca i krvnih žila, 8 zdravstvenih djelatnika završit će edukacije edukatora u području prevencije bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva, izradit će se edukativni materijal u 1.000 primjeraka, a 50 zdravstvenih djelatnika prisustvovat će radionicama za prenošenje znanja što će dovesti do unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Očekuje se kako će se edukacije edukatora u području promocije zdravlja i prevencije bolesti te prenošenje znanja nastaviti provoditi i nakon provedbe ovog projekta.

CILJNA SKUPINA: 50 zdravstvenih djelatnika SBA koji će unaprijediti svoja znanja i vještine u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva.

KRAJNJI KORISNICI: pacijenti SBA, zdravstvene ustanove u RH, građani RH u cjelini

STATUS PROJEKTA: Sve projektne aktivnosti su u tijeku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA :  Arijana Hegediš Došen

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel.: +385 1 23 04 074

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr